illusztráció
x
1. Van megkötés a csapatokra vonatkozóan?
A csapat tagjainak képzettségére és tapasztalatára, illetve a csapat összetételére vonatkozóan nincs megkötés. A tagoknak nem szükséges ugyanannak a felsőoktatási intézmény hallgatóinak lennie. A szervezők biztatják a résztvevőket, hogy a különböző területek (pld. turizmus-építészet) hallgatói alkossák a csapatot, hiszen a szakterületek együttműködése kiemelt fontosságú a való életben is.
2. Se turizmusos, se építész hallgató nincs a csapatunkban. Probléma ez?

Nem, a csapatösszetétel esetén nem akadály, ha nincs köztetek turizmusos vagy építész hallgató, de az ötlet szempontjából hasznos lehet egy szakirányú hallgató bevonása is a csapatba.

3. A kiválasztott rozsdaövezeti területen több épület is található. Ez esetben mely kategóriát válasszuk?

Ha a pályamunka koncepciója a területre összpontosul, akkor a területi, míg, ha inkább az épület(ek)re, akkor pedig az épület kategóriát válasszátok.

4. A kiválasztott rozsdaövezeti területen több épület is található. Kötelező mindegyikre külön funkciót kitalálni?
Nem kötelező, azokra fókuszáljatok, amiket Ti szeretnétek újragondolni.
5. Nincs mélyreható építészeti/turisztikai háttértudásunk. Akadályozó tényező-e ez?
Nem, viszont a 2. fordulóban mind turisztikai, mind építészeti szempontokat is érvényesíteni kell (a hallgatók tudásához mérten). Törekedjetek az 50-50%-os építészeti és turisztikai tartalom elérésére.
6. A pályázat időtartama alatt funkciót kapott/lebontották az általunk kiválasztott épület/terület. Kizáró tényező-e ez?
Nem, hiszen ez egy ötletpályázat.
7. A képek/ábrák beleszámítanak-e a maximális terjedelembe?
Beleszámítanak, nem képezik melléklet részét.
8. Nem tudtuk feltölteni a pályaművünket határidőre. Van-e lehetőség hiánypótlásra?
Nem, határidőn túl már nincsen lehetőség hiánypótlásra. Váratlan esemény következtében kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
9. A csapat a pályázat alatt felbomlott. Folytathatja-e 2, esetleg 1 fő a versenyt?
Nem, a versenyt 3 fős csapatban lehet csak elkezdeni, és befejezni. Ha rajtatok kívülálló okok miatt került erre sor, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
10. Van-e formai követelmény a 2. fordulós pályamunkára vonatkozóan?
Formai követelményre vonatkozóan nincsen megkötés.
11. Ugyanazt az ötletemet szeretném a TDK dolgozatomban is kidolgozni. Lehetséges ez?
Igen, a CheckINN Revitalizátor szabályzata nem tiltja, hogy ugyanazzal az ötlettel induljon a csapat, mint ami TDK dolgozatban szerepel.
12. Turisztikai/Építészeti vállalkozásnál dolgozom. Ebben az esetben is indulhatok az ötletversenyen?

Igen. A versenyben mindazon nagykorú és cselekvőképes, nappali, esti, vagy levelező tagozaton tanuló, az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárságával vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2021/2022 tanév tavaszi félévében aktív.

13. Meddig nyújthatjuk be a pályázatunkat?
Pályázatotokat 2022.07.15., éjfélig nyújthatjátok be itt a weboldalon keresztül.
14. Az első fordulóban mire kell odafigyelnem a videó elkészítésekor?
Nagyon fontos, hogy a továbbjutást nem a videó képi minősége fogja befolyásolni, hanem maga az ötlet, és annak innovációtartalma. A videót nem szükséges profi eszközökkel forgatni, bőven elegendő egy mobiltelefonnal készített felvétel is.