illusztráció
x
1. Van megkötés a csapatokra vonatkozóan?

A csapat tagjainak képzettségére és tapasztalatára, illetve a csapat összetételére vonatkozóan nincs megkötés. A tagoknak nem szükséges ugyanannak a felsőoktatási intézmény hallgatóinak lennie. A szervezők biztatják a résztvevőket, hogy a különböző területek (pld. turizmus-építészet) hallgatói alkossák a csapatot, hiszen a szakterületek együttműködése kiemelt fontosságú a való életben is.

2. Se turizmusos, se építész hallgató nincs a csapatunkban. Probléma ez?

Nem, a csapatösszetétel esetén nem akadály, ha nincs köztetek turizmusos vagy építész hallgató, de az ötlet szempontjából hasznos lehet egy szakirányú hallgató bevonása is a csapatba.

3. A kiválasztott rozsdaövezeti területen több épület is található. Ez esetben mely kategóriát válasszuk?

Ha a pályamunka koncepciója kifejezetten a területre összpontosul (például bányaterület, vasútállomás, kemping stb.), akkor a területi, míg, ha inkább az épület(ek)re (például kastély, fürdő, gyárépület stb.), akkor pedig az épület kategóriát válasszátok.

4. A kiválasztott rozsdaövezeti területen több épület is található. Kötelező mindegyikre külön funkciót kitalálni?

Nem kötelező, azokra fókuszáljatok, amiket Ti szeretnétek újragondolni. Ha épületegyüttesről van szó és mindegyiket szeretnétek bevonni, akkor érdemes inkább a terület kategóriában nevezni.

5. Nincs mélyreható építészeti/turisztikai háttértudásunk. Akadályozó tényező-e ez?
Nem, viszont a 2. fordulóban mind turisztikai, mind építészeti szempontokat is érvényesíteni kell (a hallgatók tudásához mérten). Törekedjetek az 50-50%-os építészeti és turisztikai tartalom elérésére.
6. A pályázat időtartama alatt funkciót kapott/lebontották az általunk kiválasztott épület/terület. Kizáró tényező-e ez?
Nem, hiszen ez egy ötletpályázat.
7. A képek/ábrák beleszámítanak-e a maximális terjedelembe?
Beleszámítanak, nem képezik melléklet részét.
8. Nem tudtuk feltölteni a pályaművünket határidőre. Van-e lehetőség hiánypótlásra?
Nem, határidőn túl már nincsen lehetőség hiánypótlásra. Váratlan esemény következtében kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
9. A csapat a pályázat alatt felbomlott. Folytathatja-e 2, esetleg 1 fő a versenyt?
Nem, a versenyt 3 fős csapatban lehet csak elkezdeni, és befejezni. Ha rajtatok kívülálló okok miatt került erre sor, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot a szervezőkkel.
10. Van-e formai követelmény a 2. fordulós pályamunkára vonatkozóan?

A második forduló formai követelményre vonatkozóan a versenyszabályzat szerint kell a pályázóknak elkészíteni a pályamunkát (lásd: Pályázati kiírás - A Verseny 2. fordulójára benyújtandó munkarész)

11. Ugyanazt az ötletemet szeretném a TDK dolgozatomban is kidolgozni. Lehetséges ez?
Igen, a CheckINN Revitalizátor szabályzata nem tiltja, hogy ugyanazzal az ötlettel induljon a csapat, mint ami TDK dolgozatban szerepel.
12. Turisztikai/Építészeti vállalkozásnál dolgozom. Ebben az esetben is indulhatok az ötletversenyen?

Igen. A versenyben mindazon nagykorú és cselekvőképes, nappali, esti, vagy levelező tagozaton tanuló, az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgárságával vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személynek minősülő hallgatók vehetnek részt, akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely magyarországi egyetemen, illetve főiskolán és hallgatói státuszuk a 2023/2024 tanév tavaszi félévében aktív.

13. Meddig nyújthatjuk be a pályázatunkat?

Pályázatotokat 2024.05.15. éjfélig nyújthatjátok be itt a weboldalon keresztül.

14. Az első fordulóban mire kell odafigyelnem a videó elkészítésekor?

Nagyon fontos, hogy a továbbjutást nem a videó képi minősége fogja befolyásolni, hanem maga az ötlet, és annak innovációtartalma. A videót nem szükséges profi eszközökkel forgatni, bőven elegendő egy mobiltelefonnal készített felvétel is. Természetesen minden olyan szemléltető eszköz, ami emeli a vizuális megjelenés minőségét, a pályázók, illetve a pályázat érdekét szolgálja. Arra sarkalljuk az indulókat, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, használjanak érdekes, kreatív megoldásokat.

15. Olyan épületre/területre találtunk új funkciót, amit korábbi Revitalizátor versenyen már kidolgoztak pályamunkaként. Akadályozó tényező-e ez?

A Revitalizátor ötletversenyen nem akadályozó tényező, ha olyan épületet vagy területet választotok, amire már korábbi pályázók kidolgoztak koncepciót, hiszen nincs két ugyanolyan ötlet!

 

16. Csapatunk több ötlettel is szeretne elindulni a versenyen. Van erre lehetőség?

Ezzel kapcsolatosan kérjük vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

17. Elindulhatok-e a versenyen egyénileg?

Nem, a versenyben csak 3 fős csapatokat alkotva tudtok indulni.

18. Szeretnénk módosítani a Pályázati anyagunkon. Mit tegyünk?

Pályamunkátokat a határidő lejárta előtt (2024.05.15. éjfél) van lehetőségetek módosítani, amennyiben még nem kattintottatok a „Pályamunka benyújtása” gombra. Amennyiben pályamunkátokat benyújtottátok, úgy már nincs lehetőség módosításra. Azok a pályamunkák, amelyek nem kerültek beküldésre a határidő lejárta előtt, nem tekinthetők benyújtott pályázatnak.